Hermès and Maison Martin Margiela: more alike than one might think

© Ian Segal

Nog maar tien dagen en de expo 'Margiela, De Hermès Jaren' in het Antwerpse MoMu sluit de deuren. Als je nog niet geweest bent, maar één advies: ga! Ik kende Margiela vooral van zijn experimentele avant-garde ontwerpen. Ik was dan ook verbaasd dat zijn creaties voor Hermès, die de klassieke luxe van dat huis uitstralen, veel meer gemeen hadden met zijn ontwerpen voor Maison Martin Margiela dan ik had kunnen denken. Margiela slaagde er wonderwel in zijn eigen ontwerpvisie te verenigen met het DNA van het luxehuis. En hijzelf leerde ook veel van het vakmanschap, de materialen en technieken van Hermès. Het waren dan ook vooral de gelijkenissen en niet de verschillen tussen beide collecties die de expo voor mij heel verrassend maakten. Lees er meer over in de rest van deze post.

Only ten more days before the exhibition 'Margiela, The Hermès Years' at the Antwerp fashion museum MoMu closes its doors. If you haven't been already, I only have one piece of advice: go! I mostly knew Margiela for his experimental avant-garde designs. I was very surprised to see that his creations for Hermès, a house known for its classic luxury approach, had more in common with his Maison Martin Margiela designs than I could have imagined. He was a master at mixing his own design vision with the DNA of the luxury fashion house. And he himself also learned a lot from the craftsmanschip, materials and techniques of Hermès. It were the similarities and not the differences between both collections that drew me in and made this exhibition a real treat. Read more about it in the rest of this blogpost.


© a fashion girl
Hermès


© a fashion girl
Maison Martin MargielaMaison Martin Margiela & Hermès - 9 weetjes / 9 facts

1. De soundscape aan de ingang van de expo werd afgespeeld voor de modellen voor de modeshows begonnen. Ze kregen ook een glaasje champagne en een massage. Zo konden ze zelfzeker de catwalk op. De hele soundscape is een positieve bevestiging:"Tu es magnifique."

2. Als modellen zich niet goed voelden in een ontwerp, moesten ze het niet dragen.

3. 'Burnt orange' is de iconische kleur van Hermès. Dit gebeurde eigenlijk toevallig. Tijdens de tweede wereldoorlog opteerde Hermès voor deze kleur omdat ze nog oranje karton in stock hadden en ze moesten bezuinigen door de oorlog. Eerder gebruikten ze crèmekleur en goud. Het oranje bleek een succes en de kleur werd behouden. Op de expo krijgen de ontwerpen voor Hermès een oranje achtergrond, en die voor Maison Martin Margiela een witte (de kleur van dat huis).

4. Tijdens zijn periode bij Hermès werkte Margiela niet met print, ook niet voor de bekende Hermès-sjaals, de carrés.

5. Margiela maakte 12 collecties voor Hermès.

6. De ontwerper luisterde vrouwen af in de kleedkamer om te weten wat ze wilden dragen. Zo leerde hij dat oudere vrouwen hun armen soms willen bedekken, sommigen een jurkje wilden dragen als jas en omgekeerd... Dat inspireerde hem tot transformeerbare veelzijdige ontwerpen.

7. Om oversized collecties te maken voor Maison Martin Margiela gebruikte de ontwerper een paspop met de Italiaanse maat 72.

8. Margiela maakte na oprichting van Maison Martin Margiela nooit een publiek optreden en gaf geen interviews in zijn eigen naam. Interviews werden beantwoord door middel van een fax in de eerste vorm meervoud om zo het teamwerk te benadrukken. Zo zette hij zich ook af tegen de celebrity-cultuur in de modewereld van de jaren '90.

9. Margiela hield van vakmanschap. Hij creëerde voor Hermès naadloze kasjmier truien, gebaseerd op het proces om handschoenen te maken.

***

1. The soundscape at the beginning of the exhibition was played for the models before the runway shows. They also received a glass of champagne and a massage. That way they could enter the catwalk self-assured. The whole soundscape is one positive affirmation:"Tu es magnifique." 

2. If models didn't feel good wearing a certain design, they didn't need to wear it.

3. Burnt orange is the iconic colour of Hermès. This happened accidentally. During World War II  Hermès used this colour because they had a large stock of orange cardboard and they had to spend less because of the war. Before they used cream and gold shades. The orange was a success and it since has become thé signature Hermès colour. At the exhibition the Hermès designs get an orange backdrop, the Maison Martin Margiela ones a white one (the colour of that fashion house).

4. During his time at Hermès Margiela didn't use prints, not even for the famous carrés.

5. Margiela made 12 collections for Hermès.
 6. The designer eavesdropped on women in the dressing rooms. That way he learned an older woman might want to cover her arms, others wanted to wear a coat as a dress or vice versa... That inspired hem to create transformable versatile designs.

7. To make oversized collections for Maison Martin Margiela the designer used a mannequin with the Italian size 72.

8. After launching Maison Martin Margiela the designer never made a single public appearance again, nor did he give any interviews in his own name. Interviews were responded to by fax in the first person plural, as a gesture of respect to the teamwork underlying the creations, and as a statement in response to the celebrity cults that dominated the fashion world of the 1990's.

9. Margiela loved craftsmanship. For Hermès he created seamless cashmere jumpers based on the process of making gloves

© a fashion girl
Hermès - spring/summer 2000


© a fashion girl
Maison Martin Margiela - spring/summer 1990

Zoek de gelijkenissen / Look for the similarities
Hierboven zie je hoe de verwijderbare zakken terugkomen bij zowel Maison Martin Margiela als tien jaar later bij Hermès. Alhoewel het gevoel bij beide ontwerpen heel verschillend is, hebben de creaties meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Ook op onderstaande foto's zie je duidelijke gelijkenissen naast de verschillen.

Above you can see removable bags both with Maison Martin Margiela and Hermès, ten years later. Even though the vibe of both designs is very different, they have more in common than you would think at first glance. The pictures below are also proof of the similarities despite the different look and feel of the collections.

© a fashion girl
Maison Martin Margiela - spring/summer 1997

© a fashion girl
Hermès - autumn/winter 2002 - 2003

© a fashion girl
Hermès - autumn/Winter 2001 - 2002
© a fashion girl
Maison Martin Margiela - autumn/winter 2000 - 2001

Slow fashion avant la lettre
Margiela wil tijdloze stukken maken die langer meegaan. Bij Hermès komen populaire stukken gedurende verschillende seizoenen terug - soms in nieuwe materialen en met variaties - en zijn de items van verschillende collecties perfect combineerbaar. Veel ontwerpen kunnen bovendien op verschillende manieren gedragen worden. Zo had wie de kleding kocht er lang plezier van en konden de stukken op veel manieren gecombineerd worden. Slow fashion avant la lettre.

Ook bij zijn collecties voor Maison Martin Margiela verzet de ontwerper zich tegen de logo-mania en de obsessie van de mode met vernieuwing. Zo is het label in zijn kledingstukken gewoon een wit rechthoekje zonder naamsvermelding. Zijn favoriete kleur om te gebruiken was wit, omdat dat de vergankelijkheid sneller toont dan eender welke andere kleur wanneer het vervaagt. Dus als je witte blouse wat vager wordt, hoef je ze niet weg te doen, ze heeft dan een Maison Martin Margiela vibe. ;-)

***

Margiela wants to make timeless pieces that last. At Hermès popular items are repeated for several seasons - sometimes in other materials and with slight variations - and pieces from various collections can be perfectly combined. Many pieces can also be worn in several ways. Thus customers could enjoy their pieces for a long time and could combine them endlessly. Slow fashion avant la lettre.

At Maison Martin Margiela the designer also questioned the logo mania and the obsession of fashion with constant renewal. The label in his clothes for example is just a white piece of cotton without any name or logo on it. He preferred using white fabric as it reveals the passing of time more quickly then any other colour when it fades. So if your white shirt is faded a little, don't throw it out, it just has a Maison Martin Margiela vibe. ;-)

© Ian Segal


© a fashion girl
Hermès - spring/summer 2004

Mijn favoriete outfit van de expo, bedriegelijk eenvoudig: een zijden zwarte blouse met cape-effect, een 'double tour' riem en zwarte broek. Mag ik deze hebben, pretty please? :)

My favourite outfit at the exhibition, deceivingly simple: a black silk blouse with cape effect, a 'double tour' belt and black pants. Can I take this one home, pretty please?


© a fashion girl
Maison Martin Margiela - spring/summer 2009


MoMu over de tentoonstelling / MoMu about the exhibtion
"Martin Margiela’s samenwerking met het Franse huis Hermès vormt het uitgangspunt van 'Margiela, De Hermès Jaren'. Van 1997 tot 2003 is hij er verantwoordelijk voor de prêt-à-porter voor vrouwen. Voor Hermès ontwikkelde Margiela een visie waarin de vrouw centraal staat, geen ideaalbeeld van eeuwige jeugd maar een reële, natuurlijke en mature vrouw. Voor haar ontwikkelde hij een traag evoluerende garderobe met comfort, kwaliteit en tijdloosheid als basiselementen. Hij presenteerde zijn collecties op vrouwen van verschillende leeftijden en lichaamstypes. Zijn mode paste zich aan de draagster aan, in plaats van zich aan haar lichaam op te dringen.

De tentoonstelling gaat ook dieper in op zijn eigen label, Maison Martin Margiela. Margiela’s oeuvre is vormgegeven vanuit een grote kennis van en een diep respect voor het verleden, en met een bijzondere voorliefde voor het kleermakersvak. Ambacht, vakmanschap en creativiteit vormen de fundamenten van een visie die niet alleen toen maar ook vandaag nog een voorbeeld vormt voor een modesysteem dat steeds meer onder druk komt te staan.

De expo is opgevat als een grote garderobe waarin de twee werelden van Martin Margiela met elkaar in dialoog gaan. De op het eerste zicht tegengestelde werelden van de luxemode en avant-garde mode maken beide deel uit van Margiela’s creatieve DNA en worden door hem samengebracht in één visie, waarbij ideeën en concepten over collecties en seizoenen heen hernomen worden, herdacht of net verfijnd."

***

"The starting point for 'Margiela, The Hermès Years' is Martin Margiela's collaboration with the French House of Hermès. From 1997 to 2003 he was responsible for their women's ready-to-wear collections. For Hermès Margiela developed a vision in which the woman is central, not an ideal image of eternal youth, but a natural and mature woman. For her, he developed a gradually evolving wardrobe with comfort, utmost quality and timelessness as its basic elements. He presented his collections on women of different ages and body types, and his fashion was harmonized with the wearer instead of being forced onto her body.

The exhibition also looks more deeply into his own label, Maison Martin Margiela. Margiela's overall oeuvre is shaped from his great knowlegde and deep respect for the past, and his exceptional love for tailoring. Tradition, quality, craftsmanship and creation are the foundations of a vision that not only then, but still today, offers an example in a fashion system increasingly under pressure.

'Margiela, The Hermès Years' can be perceived as a vast wardrobe, in which the two worlds of Martin Margiela engage in dialogue with one another. What at first may seem to be irreconcilable worlds of luxury and avant-garde fashion have both proved inherent to Margiela's creative DNA and have now been brought together as part of a single vision, in which ideas and concepts that span collections and seasons are recaptured, rethought, or even refined."


 
© a fashion girl
Maison Martin Margiela - autumn/winter 2007
Wil je weten hoe deze creatie er in zijn totaliteit uitziet en alle andere ontwerpen bewonderen? Rep je dan naar MoMu. De expo loopt nog tot 27 augustus 2017. www.momu.be/tentoonstelling/margiela-de-hermes-jaren.html

Want to know what this creation looks like in its totality and discover all the other amazing designs? Hurry to MoMu. The exhibition is still there till August 27th. www.momu.be/en/tentoonstelling/margiela-de-hermes-jaren.html


Adres en openingsuren/ Address and opening hours
Nederlands: www.momu.be/bezoek-het-momu/praktisch.html 
Pssst...op zondag 27 augustus viert MoMu zijn 15de verjaardag en kan iedereen de expo gratis  bezoeken.


Engels: www.momu.be/en/bezoek-het-momu/praktisch.html  
Pssst...on Sundag August 27th MoMu celebrates its 15th birthday and everyone can visit the exhibition for free.


© a fashion girl

Reacties

Populaire posts