dinsdag 5 november 2013

Tuesday Book Club: Confessions of a Fashionista by Angela Clarke


Om de twee weken breng ik voortaan een review van een boek - veelal een roman - die iets met de modewereld te maken heeft. Mode hoeft niet het hoofdonderwerp te zijn, maar zal altijd wel op de een of andere manier aan bod komen. Ik lees zelf heel graag boeken met een modesausje, maar vind het niet altijd eenvoudig om dergelijke boeken te vinden die ook nog eens leuk zijn. Met deze rubriek wil ik het wat makkelijker maken voor gelijkgestemde zielen. Het boek van deze week is all about fashion: Confessions of a Fashionista van Angela Clarke.

Every other week I will write a book review about a book - mostly a work of fiction - that has something to do with the world of fashion. Fashion doesn't have to be the focal point of the story but it will somehow be a part of it. I love to read books with a touch of fashion in them myself but I don't always find it that easy to find such books that are also a fun read. With this blog feature I want to help kindred spirits. This week's book is definitely all about fashion: Confessions of a Fashionista by Angela Clarke.

Imagine not being able to wear these...can you?
*

Stel je voor dat je deze gewoon niet kan dragen...
*
© a fashion girl

Scroll down for the English version.
Over Confessions of a Fashionista
Wat is de ergste nachtmerrie van menig fashionista? Juist ja, geen hoge hakken meer kunnen dragen. De auteur van Confessions of a Fashionista heeft het meegemaakt (en heeft het - gelukkig voor ons lezers - overleefd). Angela Clarke leefde haar leven in het glamoureuze fashion-wereldje. Door een aandoening kon ze echter geen hoge hakken meer dragen. Onder andere daardoor besefte ze dat haar dagen in modeland geteld waren. 

Of toch niet? Ze gebruikte haar schrijftalent en schreef (anoniem) sappige columns over het leven in de mode-industrie. Nu is haar eerste boek gepubliceerd: Confessions of a Fashionista, en heeft ze haar identiteit onthuld. Het is een grappige kijk van een insider in de gekke modewereld die geregeerd wordt door eigen wetten en een eigen logica. Angela toont bovendien aan dat fashionista's wel humor hebben. Maar dat zouden de trouwe lezers van 'a fashion girl' al langer moeten weten.

foto: Virgin Books - Ebury Publishing
cover design: http://www.lucystephens.co.uk/

Het boek
Maar nu meer over het boek. Confessions of a Fashionista is een grappig en vlot geschreven boek. Modeliefhebbers zullen zich erin herkennen en soms een spiegel voorgehouden krijgen. Sommige situaties zijn (pijnlijk) herkenbaar, andere dan weer completely over the top (je wil roepen "Waar zijn jullie mee bezig!?"). Niet-modeliefhebbers kunnen zich verbazen over de modewereld en meewarig het hoofd schudden. Maar lachen zullen ze allebei. Het filmpje hieronder geeft al een voorsmaakje.
Het boek vertelt het semi-autobiografische verhaal van onze fashionista. Gedumpt door haar vriendje gaat ze op zoek naar een carrière. En die vindt ze in de mode. Eerst als leerling-verkoopster bij Harrods, maar snel daarna als medewerker bij Charlie Monroe Management, een bureau dat make-upartiesten, stylisten... vertegenwoordigt. Van een taxirit met Alexander McQueen over 'modegriep' tot aan cake ruiken (want fashionista's eten geen cake - te veel calorieën, darling!): het komt allemaal aan bod. Eerst is onze heldin helemaal onwetend over mode, maar na het uitpakken van prachtige designerjurken en de aankoop van haar eerste paar Gucci's is ze helemaal verliefd.


foto: a fashion girl
Kan je je voorstellen om deze niet te eten maar alleen te ruiken?
Crazy!

Ondertussen vindt ons hoofdpersonage ook een andere nieuwe liefde en moet ze een evenwicht vinden tussen haar job en haar relatie. Het zijn twee compleet verschillende werelden. Terwijl haar collega's 495 pond voor een handtas een koopje vinden, valt haar vriendje bijna van zijn stoel in de Mulberry-winkel. Maar hij leert ook waarom het goed is om af en toe toch een credit card te gebruiken.

Opvallend detail: heteromannen worden in het boek niet met naam genoemd maar omschreven. Zou het zijn omdat ze zo ver van de modewereld afstaan?

Virgin Books - Ebury Publishing
cover design: http://www.lucystephens.co.uk/

Quotes
Confessions of a Fashionista is gewoon grappig en scherp geobserveerd. Ik beveel dit boek ten zeerste aan. Elk hoofdstuk begint trouwens met een (bekende) quote van bv. Victoria Beckham ("I can't concetrate in flats."). Hieronder enkele quotes uit het boek zelf.

* At a party: "Why is no one sitting down?" - "It ruins the line of your clothes."
* "Designer handbags are H.E.A.V.Y. Is top-grade leather made from fatter cows?"
* "I love working in fashion. All of the gossip, none of the calories."
* "I have eye bags as big as Louis Vuitton trunks."
* "The tighter the dress, the less likely you are to overeat."
* "Women spend all their money on clothes and make-up and looking fabulous. The least men can do is buy us a drink." - het klinkt eigenlijk verbazingwekkend logisch ;-)

Angela anekdote
Angela Clarke loopt ondertussen soms met een wandelstok door haar aandoening. Ze heeft  wandelstokken in vier verschillende kleuren. Zo kan ze ze aanpassen aan haar outfit. Fashionista forever.

Btw Angela, je moet me het adres van de volgende McQueen sale geven ;-)


About Confessions of a Fashionista
What's many a fashionista's worst nightmare? Right, no longer being able to wear high heels.The author of Confessions of a Fashionista has lived through it (and survived it, luckily for us readers). Angela Clarke was just living her life in the glamorous fashion world when suddenly because of a condition she couldn't wear high heels anymore. That was one of the reasons she realised her days in the magical land of fashion were over.

Or weren't they? Angela decided to use her writing talent to write juicy columns about life in the fashion industry (anonymously). And now her first book is published: Confessions of a Fashionista, and she has revealed her identity. It's a fun insider's view of the crazy fashion world which has its own set of rules and logic. What's more, she shows that fashionistas do have a sense of humour. But that's something loyal readers of  'a fashion girl' already know.

picture: Virgin Books - Ebury Publishing
cover design: http://www.lucystephens.co.uk/

The book
More about the book now. Confessions of a Fashionista is a fun and well written book. Fashion lovers will recognize themselves in it and will sometimes feel like looking in a mirror. Some situations are (painfully) familiar while others are just completely over the top and have you screaming "What are they thinking!?". Non-fashionistas will be amazed about the craziness that is fashion and will sometimes pityingly shake their head. But both will laugh about this witty story. The animation below will give you a 'taste'.

The book tells the semi-autobiographical story of our fashionista. Dumped by her boyfriend, she goes and finds herself a career. One in fashion. She starts out in the Harrods Graduate Programme but quickly moves on to Charlie Monroe Management, an agency representing make-up artists, stylists... From a taxi ride with Alexander McQueen over fashion flu to cake sniffing (because what fashionista would actually eat cake? - too many calories, darling!): it's all part of her story. Initially our heroine knows absolutely nothing about fashion. But after unpacking a few beautiful designer gowns and buying her first pair of Guccis she is in love.


picture: a fashion girl
Can you imagine only sniffing these?
Crazy!

Meanwhile she also finds another love and she has to maintain a balance between working in the fashion industry and her relationship. Two very different worlds. While her colleagues find 495 pounds for a handbag quite cheap, her boyfriend is rendered speechless at Mulberry. But he also learns why it can be good to use a credit card from time to time.

Funny detail: straight men don't get a name in this book but a description. Would that be because they are such outsiders in the fashion industry?

Virgin Books - Ebury Publishing
cover design: http://www.lucystephens.co.uk/

Quotes
Confessions of a Fashionista is very funny and sharply observed. I sincerely recommend this book. Each shapter starts with a (famous) quote for example by Vicoria Beckham ("I can't concentrate in flats."). Below you will find some quotes from the book itself.

* At a party: "Why is no one sitting down?" - "It ruins the line of your clothes."
* "Designer handbags are H.E.A.V.Y. Is top-grade leather made from fatter cows?"
* "I love working in fashion. All of the gossip, none of the calories."
* "I have eye bags as big as Louis Vuitton trunks."
* "The tighter the dress, the less likely you are to overeat."
* "Women spend all their money on clothes and make-up and looking fabulous. The least men can do is buy us a drink." - surprisingly sane advice ;-)

Angela anecdote
Angela now sometimes has to use a walking stick due to her condition. She has one in four colours - to match her outfit. Fashionista forever!

Btw Angela, you have to give me the address of the next McQueen sale ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen