Fashion meets art in the exhibition 'Rik Wouters & The Private Utopia'

© a fashion girl
Nog tot en met deze zondag (26 februari 2017) kan je in het Antwerpse modemuseum MoMu de expo 'Rik Wouters & het huiselijk utopia' bekijken. Wie zich nog wil onderdompelen in een optimistische huiselijke wereld weg van de gejaagdheid, moet zich dus haasten - al is dat haasten in tegenspraak met de sfeer van de expo. De tentoonstelling brengt Belgische mode naast de werken van schilder Rik Wouters. De twee ademen dezelfde sfeer uit. Rik Wouters schilderde huiselijke intieme taferelen, weg van de consumptiemaatschappij. De Belgische mode-ontwerpers gaan ook hun eigen weg - of het nu qua tempo, materialen of technieken is - en focussen op vakmanschap en puurheid. In de rest van deze blogpost kan je al een eerste blik werpen op de expo - inclusief het unieke tapijt dat Dirk Van Saene ontwierp voor de expo.

Until this Sunday (February 26th 2017) you can visit the exhibition 'Rik Wouters & The Private Utopia' in MoMu, the Antwerp fashion museum. So if you want to experience an optimistic domestic world away from the daily rat race and consumer society, you'll have to hurry  - even though hurrying is the exact opposite of what this exhibition evokes. Visitors will discover Belgian fashion next to paintings from Rik Wouters. The two breathe the same atmosphere. Rik Wouter painted intimate domestic scenes, far away from the consumer society. The Belgian fashion designers also follow their own path - whether it is by following their own pace or by using specific fabrics and techniques -  and focus on craftsmanship and purity. In the rest of this blogpost, you can cast a first look on the exhibition - and also see the unique carpet that Dirk Van Saene designed for the exhibition.


© a fashion girl
 
© a fashion girl

Aanleiding voor de expo is het 100-jarige overlijden van de schilder Rik Wouters. Naast de werken van Wouters worden creaties getoond van verschillende Belgische modeontwerpers, o.a. Dirk Van Saene, Bruno Pieters, Christian Wijnants, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Veronique Branquinho, Martin Margiela, Jan-Jan Van Essche, Anne Kurris. Hedendaagse kunstenaars in deze tentoonstelling zijn BLESS, Atelier E.B., Berlinde De Bruyckere en Ben Sledsens.

The exhibition was created to commemorate the fact that painter Rik Wouters died 100 years ago. Next to his paintings the exhibition shows creations from various Belgian fashion designers — including Dirk Van Saene, Bruno Pieters, Christian Wijnants, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Veronique Branquinho, Martin Margiela, Jan-Jan Van Essche and Anne Kurris. Contemporary artists in this exhibition are BLESS, Atelier E.B., Berlinde De Bruyckere and Ben Sledsens.

© a fashion girl
Sommige kledingstukken doen qua materiaalkeuze of print denken aan klassieke huiselijke taferelen.

Some pieces remind visitors of domestic scenes because of the material or print.

© a fashion girl

© a fashion girl
"De thematiek van het huiselijk geluk bij de schilder Rik Wouters, de intieme sfeer van geborgenheid tussen hem en zijn vrouw Nel, vormt het uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Wouters was in onze gebieden de enige die de combinatie maakte van post-impressionistische schildertechnieken met eenvoudige huiselijke taferelen." - van de MoMu-website

"The theme of enchanting homeliness by painter Rik Wouters, as well as the intimate feeling of sanctity between him and his wife Nel, forms the premise of this exhibition. In our region, Wouters was the only artist to combine Post-Impressionist painting techniques with simple domestic scenes. His expressive brush strokes and the unfinished style of his canvases give a dynamic to his work that, combined with the emphasis on lighting and colour, result in an enchanting and optimistic quality." - from the MoMu website

© a fashion girl


© a fashion girl

© a fashion girl

Sommige stukken van ontwerpers werden geherinterpreteerd en kregen - letterlijk - een 'Rik Wouters-jasje'.

Some creations from designers were reintrepreted for this exhibition and were remade with a Rik Wouters look and feel.

© a fashion girl

"Dirk Van Saene, modeontwerper en deel van de Antwerpse Zes, nam de uitdaging aan om zijn eigen schilderachtige beeldtaal om te zetten in een ontwerp voor een tapijt. Hij schilderde, net als Rik Wouters, elementen uit zijn eigen privéwereld en omgeving: de poezen uit de tuin van de buren, de duiven die nesten bouwen en de eigen bloementuin. Het tapijt heeft een diameter van 5 meter en wordt als zitmeubel gepresenteerd in de installatie van Dirk Van Saene in de expositie." - van de MoMu-website.

"Dirk Van Saene, a fashion designer and member of the Antwerp Six, took up this challenge to translate his own picturesque visual language into a design for a rug. Like Wouters, he painted elements from his own private world and surroundings: the cats in the neighbours’ garden, pigeons building their nests and his own flower garden. The rug is 5m in diameter and is presented as a piece of seating furniture in the installation created by Van Saene for this exhibition." - from the MoMu website.

Praktisch / Practical
Je vindt alle praktische info op de website van het MoMu: www.momu.be.

You can find all practical information on the MoMu website: www.momu.be/en.html.

Reacties

Populaire posts