Last week to visit the exhibition 'Dries Van Noten. Inspirations.' in Antwerp and midsummer night's opening

'Dries Van Noten. Inspirations', MoMu - ModeMuseum provincie Antwerpen
Foto: Koen de Wael

De expo 'Dries Van Noten. Inspirations’ is aan zijn laatste week toe. Nog tot 19 juli kunnen bezoekers de inspiratie van een van Antwerpens beroemdste modeontwerpers ontdekken in MoMu (ModeMuseum). Op zaterdag 18 en zondag 19 juli is er bovendien een midzomernachtsopening: de tentoonstelling zal op deze twee laatste dagen doorlopend open zijn tot middernacht. In de rest van de blogpost meer over de expo en een sneak peek.

The exhibition 'Dries Van Noten. Inspirations' is in its final week. Until July 19th visitors can still discover the inspirations of one of Antwerp's most famous designer in the fashion museum MoMu. On Saturday July 18th and Sunday July 19th there even is a midsummer night's opening: the exhibition will be open till midnight on these last two days. In the rest of this blogpost you can read more about the exhibition and get a sneak peek.

© a fashion girl

De tentoonstelling ’Dries Van Noten. Inspirations’ is geen klassieke retrospectieve, maar een intieme tocht doorheen het artistieke universum van de modeontwerper. Aan de hand van film, fotografie en beeldende kunst (met topwerken van o.a. Yves Klein, Damien Hirst en Mark Rothko) geeft de expo een inzage in zijn werk, zijn creatieproces en inspiratiebronnen. De expo geeft duidelijk weer dat inspiratie overal kan zitten: zoals iedereen wel merkt bij Dries Van Noten in buitenlandse bestemmingen zoals India en foklore, maar evenzeer in muziek van punk tot Jimi Hendrix, de natuur (vlinders, bloemen...), geschiedenis, uniformen, film, beeldende kunst, dans...en ja zelfs geuren.

The exhibition 'Dries Van Noten. Inspirations' isn't a classic retrospective, but an intimite view into the artistic universe of the designer. You get a better understanding of his work, creative process and inspiration sources by seeing his designs next to movies, photography and works of art (with works by Yves Klein, Damien Hirst, Mark Rothko...). The exhibition clearly shows that inspiration can be everywhere: as everyone notices in Van Noten's designs in foreign destinations such as India and folklore, but also in music - from punk to Jimi Hendrix, nature (butterflies, flowers...), history, uniforms, movies, visual arts, dance...and yes, even smells.

© MoMu
"Het is een werk van introspectie, een reflectie over mezelf, mijn werkwijze als ontwerper en mijn relatie met kunst en mijn andere passies. Mijn werk is noch een fotokopie, noch een eerbetoon. Andermans werk raakt me en ik verwerk deze bewondering, wat leidt tot een subjectieve en persoonlijke interpretatie. Voor mij is kunst meer dan een decor of een achtergrond. Ik voeg verschillende elementen samen en beschrijf mijn creatieproces." - Dries Van Noten.

"It is a work of introspection, a reflection about myself, the way I work as a designer and my relation to art and my other passions. My work is neither a copy nor a homage. Other people's work touches me and I process this admiration, which leads to a subjective and personal interpretation. To me art is more than a decor or a background. I combine different elements and describe my creation process." - Dries Van Noten

© a fashion girl

© a fashion girl

© a fashion girl

© a fashion girl

© a fashion girl

© a fashion girl


Dries Van Noten. Inspirations
  •  MoMu - ModeMuseum Provincie Antwerpen, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen
  • nog tot en met zondag 19 juli 2015 / until Sunday July 19th 2015
  • 18 & 19 juli - Midzomernachtsopening - expo geopend van 10 uur tot middernacht / July 18th and 19th: midsummer night's opening - from 10 am till midnight
  • tickets 8 euro - 6 euro 
  •  www.momu.be
  •  foto's/pictures: Facebook 
  • video: Vimeo

Reacties

Populaire posts