My truth about makeup


© a fashion girl
Deze week ontstond op Twitter een aangename discussie over make-up. Heren beweren immers nogal vaak dat ze niet van make-up houden en dat de natuurlijke look hun voorkeur wegdraagt. Dat leidde tot volgende stellingen "Vrouw is op z'n mooist en kwetsbaarste 's ochtends 'zonder'." Gevolgd door "Dat zijn de feiten. Lees: dan pas zie je welk vlees je in de kuip hebt ;)". Waarop ik aan de desbetreffende man vroeg of hij op straat dan enkel naar vrouwen met een natuurlijke look zonder make-up omkeek. Aangezien 140 tekens te beperkt zijn om een gefundeerde mening te geven, leverde deze discussie zelfs een blogpost op van de man in kwestie (klik hier). Bottom line daarvan: als mannen eerlijk zijn, kijken ze wel eerder om naar verzorgde vrouwen met een beetje make-up, maar het innerlijke primeert. Dat kan ik alleen maar toejuichen, maar ik heb toch ook nog wat opmerkingen bij de hele make-up-discussie. Dus hierbij mijn antwoord in de rest van deze blogpost.

This week a friendly discussion started on Twitter, concerning makeup. A lot of men claim they don't like makeup and prefer a natural look. That resulted in the following tweets "A woman is at her most beautiful and vulnerable in the morning 'without'.", followed by "Those are the facts. Read: only then you really know her.". Of course then I had to ask the man in question whether when walking on the street he only looked at women with a natural look and without makeup. Since 140 characters are too limited to give a real opinion, the discussion ended in a blogpost by that man (you can read it here in Dutch). Bottom line of his blogpost: when men are honest they do prefer women who take care of themselves and wear a little bit of makeup, but their character is much more important than their looks. I can only be happy when hearing that, but I still have some comments regarding the makeup discussion. In the rest of this post you can read my answer.
© a fashion girl
Let me see....makeup or no makeup, that is the question.


Mannen prefereren een natuurlijke look zonder make-up.
Ik plaats hier vraagtekens bij. Ik begrijp dat mannen niet houden van een dikke laag plamuursel - ikzelf ook niet trouwens. Maar kundig aangebrachte make-up maakt het uiterlijk van een vrouw bijna altijd mooier (dat is er dan ook het doel van). En dat staat los van de uitstraling. Een vrouw met een fantastische uitstraling zal er met een beetje make-up altijd nog beter uitzien. Een vrouw met een slechte uitstraling zal er dankzij make-up toch een beetje mooier uitzie. Ik heb het dan alleen over het uiterlijke aspect.

Bovendien prijken in het lijstje droomvrouwen van de meeste mannen vaak vrouwen die ze nog nooit zonder make-up (en misschien zelfs nog nooit zonder Photoshop) gezien hebben. Denk aan de Scarlett Johanssons van de wereld. Ik heb er trouwens geen probleem mee dat deze dames zich meestal van hun beste kant laten zien. Dat probeer ik ook te doen.

En tot slot nog een bedenking bij deze stelling vanuit mijn persoonlijke ervaring. Wanneer ik zeg dat ik van make-up houd, zeggen mannen bijna altijd tegen mij:"Maar jij draagt geen make-up." Sorry heren, ik draag dan wel geen foundation, maar zonder concealer en een paar dikke lagen mascara zal je me niet vaak betrappen. Meestal komt daar ook nog eyeliner, oogschaduw, highlighter en blush bij. Niet écht de natuurlijke look ;-) maar blijkbaar staat voor mannen make-up gelijk aan dikke lagen foundation.

Men prefer a natural look without makeup.
I don't really believe this. I understand that most men don't like heavy and visibly applied foundation (neither do I). But when makeup is applied well, it almost always enhances a woman's looks (quite logical since it is designed to do so). And that is completely unrelated to her charisma or personality. A woman with a great personality will always look a little bit better with makeup. And a woman with a bad attitude will become a little bit prettier with some makeup. For the record: I am only talking lookwise.

What's more, on most men's list of dream women there are a lot of women they have never seen without makeup (and possibly never without Photoshop). Think Scarlett Johansson. I have no problem with the fact that these ladies always try to present the best version of themselves to the world. I also try to do this.

And last but not least, an argument that comes from my personal experience. When I tell men I like makeup, they almost always respond by "But you don't wear makeup." Sorry guys, but I really do. I don't put on foundation but I always wear concealer and many (really many) coats of mascara. And most of the time also eyeliner, eyeshadow, highlighter and blush. Not that natural ;-). But apparently for most men makeup equals a heavy layer of foundation.

© a fashion girl
without...
Dark circles and less defined eyes.
One of the rare makeupless pictures ;-).


© a fashion girl
with...
Makeup adds some definition and contrast to my face.
Only wearing eye makeup and blush here.

Make-up verdoezelt de werkelijkheid. Het is bedriegelijk. Zonder make-up is eerlijker.
Het is waar, make-up maakt de werkelijkheid mooier. Maar wat is daar mis mee? En wat is het verschil met een man die een bepaalde jeans draagt omdat die flatterend is, of een hemd dat een buikje verdoezelt? Die werkelijkheid ontdekken wij ook pas later.

Ik kom zelden tot nooit buiten zonder make-up. Zelfs niet om even naar de bakker te gaan. Mijn gemaquilleerde zelf is hoe ik me aan de buitenwereld wil tonen. Is dat erg? Neen, want die buitenwereld die me enkel qua uiterlijk opgemaakt ziet, ziet ook mijn innerlijk met een laag make-up. Ook dat innerlijke krijgt immers vaak een opsmuklaagje.

Laat me mezelf verduidelijken: naast de uiterlijke make-up dragen de meeste mensen ook een laagje maquillage over hun karakter. Denk aan het begin van een relatie of een sollicitatie waarop je jezelf van je beste kant laat zien, en je mindere karaktereigenschappen verbergt. En ook bij bv. de bakker doe je dat. Zo ben ik heel ongeduldig maar toch zal ik bij de bakker braaf in de rij wachten en niet vervelend doen - innerlijke make-up dus. Mensen die me echt kennen, weten hoe ik ben zonder make-up, op mijn gezicht én in mijn karakter. En mannen: in een relatie zullen jullie me eerder zonder échte make-up op mijn gezicht zien dan dat jullie al mijn kleine karaktereigenschappen leren kennen...Eigenlijk is het masker dat je innerlijk draagt dus nog 'oneerlijker' dan de uiterlijke kunstmatige verbeteringen.

Een vrouw is dus misschien toch niet helemaal eerlijk zo 's morgens zonder make-up. In een prille relatie zal ze immers haar slechtere karaktereigenschappen nog wel wegstoppen, ook al is haar gezicht 'the naked truth'.

Waarom zeg ik dit  nu: gewoon om aan te tonen dat make-up niet erg is. Je echte zelf komt toch boven en het is niet erg om het leven wat mooier te maken. Het maakt het gewoon leuker. En er is niets mis mee om aan je innerlijk én je uiterlijk te werken, en je goede kanten al dan niet letterlijk in de verf te zetten. We doen dat allemaal.

Makeup hides the reality. It is deceptive. Without makeup is much more honest.
True, makeup embellishes reality. But what is wrong with that? And what is the difference with a man who wears flattering jeans or a shirt that hides his belly? We won't see that until later either.


I rarely leave the house without makeup. Not even to go to the grocery store. My made up selve is how I want to show myself to the world. Is that a bad thing? No, because the outside world that only sees my made up face also only sees my character with a touch of makeup. Also the inside often gets a little layer of embellishment.

Let me clarify: aside from real makeup most people wear a little layer of makeup on the inside. Think about the beginning of a relationship or a job interview. At those moments you only show your good side, you hide your flaws. And you also do that when grocery shopping for example. I'm actually very impatient, but when standing in queue I won't act obnoxious and will wait patiently - makeup on the inside. People who really know me, know what I'm like without makeup on the outside or inside. And men: in a relationship you will sooner see me without makeup on my face than you will know all my little (and slightly bigger) character flaws....So actually the mask you wear on the inside is even more 'deceptive' than the exeternal embellishment.

So maybe a woman isn't that honest in the morning without makeup. In an early relationship she will hide her character flaws, even when her face is 'the naked truth'.

Why am I telling you all this: simply to show makeup isn't that bad or 'dishonest'. Your true self will appear and it isn't bad to embellish life a little bit. It makes everything more fun. And lastly, there is nothing wrong with working on your outside and inside, and accentuating your positive aspects. We all do that.


© a fashion girl


Het is erg als je niet zonder make-up buitenkomt.
Waarom is dat erg? Rachel Zoe zegt:"Style is a way to say who you are without having to speak." Voor sommige vrouwen hoort make-up daar ook bij. Het is een deel van mijn persoonlijkheid, van hoe ik me wil presenteren aan de buitenwereld. Net zoals een die hard metalfan zich misschien niet goed voelt in een pak, voel ik me niet zo goed zonder make-up. Je moet jezelf kunnen zijn, daar is niets mis mee. Ja, ik vind me lelijker zonder make-up. Ik heb bv. donkere kringen onder mijn ogen (erfelijk) en ik verdoezel die graag. Ik veroordeel anderen ook niet op basis van of ze al dan niet make-up dragen of wat ze aanhebben. Iedereen moet zelf kiezen hoe hij of zij er wil uitzien - gehuld in Stella McCartney of in een jogging, met of zonder make-up... Alleen persoonlijke hygiëne is voor mij een echte must ;-).

Om even op het vorige puntje terug te komen: als je het zo bekijkt is make-up trouwens eerlijk. Het zegt waar je voor staat en wat je onder andere belangrijk vindt. Van klassieke tot uitbundige makeup of helemaal geen makeup...het onthult allemaal iets over je persoonlijkheid en dat belangrijke innerlijke.

It is sad when you don't want to leave the house without makeup.
And why is that sad? Rachel Zoe says:"Style is a way to say who you are without having to speak." For some women makeup is that too. It is a part of my personality, of how I want to present myself to the world. Just like some die hard metal fans won't feel that well in a suit, I don't feel that well without makeup. You have to be yourself, there is nothing wrong with that. Yes, I do find myself uglier without makeup. I have, for example, dark circles under my eyes (hereditary) and I like to conceal those. I also don't judge others on wearing makeup and how they look. Everyone has to choose for him- or herself how they want to look: dressed in Stella McCartney or a jogging, with or without makeup... Only personal hygiene is a must in my book. ;-)

A short referral to the previous point: when looking at it that way, actually makeup is very honest. It shows who you are, what is important to you. From classic to exravagant makeup or no makeup at all...it al reveals something about your personality and that important inside.


© a fashion girl
I only wear unconventional nailpolish colors (not so much red and pink).
What do you think that tells about me?

By the way, de enige periode sinds mijn 16 dat ik zonder make-up buiten kwam, was na mijn laser-oogoperatie. Dan mag je gewoon even geen make-up dragen. Dat gemis werd ruim gecompenseerd door mijn verbeterde zicht maar ik was toch blij toen ik weer mascara opdeed. ;-)

By te way, the only time I didn't wear makeup since I was 16 years old, was after my laser eye chirurgy. It just isn't safe to wear makeup then. That lack of makeup was compensated by my improved eyesight but nevertheless I was very happy when putting on mascara again. ;-)

Reacties

Populaire berichten