Meeting one of the finest 'noses' Francis Kurkdjian

© a fashion girl

Vandaag diep ik even een oude blogpost van 2011 op. Aanleiding is het Twitter-bericht van Francis Kurkdjian dat zijn nieuwste geur voor Carven (zie de post van gisteren) is goedgekeurd. Reden genoeg om dit interview waarvan ikzelf erg genoten heb nog eens onder de aandacht te brengen. Francis Kurkdjian is een heel charmante persoonlijkheid. Het grote publiek kent misschien zijn naam niet, maar wel de iconische geur die hij al creëerde voor Jean Paul Gaultier: Le Male. Nu heeft hij zijn eigen parfumhuis en maakt hij naast 'bespoke perfumes' op maat ook wasmiddelen en zeepbellen met zijn eigen parfums, en een hercreëert hij een parfum uit de tijd van Marie Antoinette. Creativiteit kan je niet aan banden leggen.

Today I'm going back in time and repost an old blogpost from 2011. This trip down memory lane is caused by a tweet by Francis Kurkdjian that says that his new fragrance for Carven (see yesterday's post) has been approved. More than enough reason to focus on this interview (for the first time also available in English). Francis Kurkdjian hasa very charming personality. The general public may not know his name, but most do know the iconic fragrance he created for Jean Paul Gaultier: Le Male. Now he has his onw perfume house and he creates 'bespoke perfumes' but also laundry detergent and soap bubbles with his fragrances. He has also recreated a perfume from the period of Marie Antoinette. You cannot limit creativity.

And we're going back in time....

26 december 2011 - Terwijl het buiten pijpenstelen regent, ontmoet ik meesterparfumeur Francis Kurkdjian op de eerste verdieping van Graanmarkt 13 in Antwerpen. Het decor past perfect bij de gepasssioneerde man die opmerkt dat de regen het plein waarop we uitkijken een romantische en tegelijk tragische uitstraling geeft. Kenmerkend voor de parfumeur die een parfum uitkiezen, vergelijkt met het zoeken naar de liefde van je leven en die zelf geen favoriet parfum heeft.

December 26th 2011 - While it is really pouring outside, I have a meeting with master perfumer Francis Kurkdjian on the first floor of the Antwerp concept store Graanmarkt 13. The setting is perfect for a talk with a passionate man who mentions that the rain is giving the square we see through the window at the same time a romantic and tragic look. This is a characteristic quote for the perfumer who compares choosing a perfume to searching for true love and who himself has no favourite perfume at all.


Graanmarkt 13
© a fashion girl

Ik was wel een beetje nerveus voor mijn ontmoering met één van de grote namen uit de parfumwereld die sinds twee jaar zijn eigen parfumhuis in Parijs heeft (sinds 2009). Gelukkig was dat niet nodig, Francis is een heel vriendelijke man, die graag vertelt over zijn passie. Ik bleek zelfs iets gemeen te hebben met hem én ook met zijn grootvader. Hij gaf me bovendien een boekentip die ik zeker ga opvolgen - de bestelling van Amazon is net aangekomen. (Nu, in 2013, heb ik het boek al lang gelezen en ik heb ervan genoten, al was het verhaal wel erg vreemd op het einde.)

I was kind of nervous to meet one of the biggest names in the world of fragrances. Francis Kurkdjian launched his own house in Paris two years ago (since 2009). Luckily it was totally unneccesary. Francis is a very charming man who loves telling about his passion. During the interview I even learned I have something in common with him and his grandfather. What's more he gave me a book tip - that I will certainly follow - the delivery from Amazon just arrived. (Now, in 2013, I have long read the book and enjoyed it, although the story was very weird in the end.)


Francis Kurkdjian en ik
© a fashion girl

Hoe is je interesse in parfum begonnen?
Ik zeg steeds "It's not me choosing perfume but perfume choosing me." Aanvankelijk wilde ik balletdanser worden. Daarna vatte ik het plan op om het couture-atelier van mijn grootvader over te nemen. Ik kan echter niet goed tekenen en mijn schetsen waren niet goed genoeg om toegelaten te worden tot de academie. Op mijn 15de richtte ik mijn aandacht op parfum en daarin vond ik mijn roeping.

How did you get interested in perfume?
I always say "It's not me choosing perfume but perfume choosing me." Originally I wanted to be a ballet danser. Then I wanted to continue my grandfather's atelier in couture. But I am not very good at drawing and my sketches weren't good enough to be admitted to the academy. At the age of 15 I focused on perfume and that was my calling.


------------------------------------------


Je wilde dus vooral iets creatiefs doen?
Ik wilde iets doen waardoor ik gepassioneerd ben. Iets dat niet voelt als een job wanneer ik 's morgens opsta. Ik vind het ook heel belangrijk om plezier te verschaffen aan mensen - hetzij door het plezier dat mensen van een dansvoorstelling krijgen, hetzij door couturekleding, hetzij door parfum. Ik wil graag iets creëren.

So most of all you wanted to do someting creative?
I wanted to do something I was passionate about. It doesn't feel like I job when I get up in the morning. In my opinion it is very important to do something that gives pleasure to the people - whether it is the pleasure from viewing a dance performance, wearing couture or by smelling perfume. I want to create something.


© Francis KurkdjianHet eerste parfum dat je creëerde (Le Male voor Jean Paul Gaultier) was - en is nog steeds - een groot succes. Was het daarna niet moeilijk om te beslissen wat je verder ging doen?
Je moet er wel rekening mee houden dat Le Male niet meteen een groot succes was. Het duurde een paar jaar voor het een hit werd. Aanvankelijk had ik het dus niet moeilijk om mezelf te overtreffen. 

Na 5 à 6 jaar werd Le Male echter een heel groot succes én het bleef een succes. Er zijn veel parfums die maar een tijdje populair blijven, maar Le Male is uitgegroeid tot een vaste waarde. Tien jaar geleden had ik het daar heel moeilijk mee. Iedereen met wie ik samenwerkte, verwachtte dat ik terug een hit zou creëren. Iedereen sprak maar over één parfum en niet over al de andere die ik had gemaakt.

Daarom ben ik mijn eigen dingen beginnen doen, zoals de 'bespoke perfumes', de installaties... Twee jaar geleden startte ik mijn eigen atelier. Ik ging iets anders doen. Je kan immers niet concurreren met jezelf. Door die projecten heb ik het er nu gemakkelijker mee dan vroeger.

The first perfume you created (Le Male for Jean Paul Gaultier) was - and actually still is - a big success. Wasn't it difficult to decide what to do afterward?
You have to take into consideration that Le Male wasn't an immediate success. It took a few years before it really was a hit. So at first it wasn't that difficult to surpass myself.

After 5 or 6 years Le Male became a very big success and it stayed that way. There are many perfumes that are only popular for a while but Le Male has become a classic. Ten years ago that was very difficult for me. Everyone I worked with, expected me to create another hit. Everybody talked only of one perfume and not about all the other fragrances I created.

That's why I started doing my own initiatives, such as 'bespoke perfumes', installations...Two years ago I launched my own studio. I started doing other things because you can't compete with yourself. Thanks to those projects it is easier for me.


© a fashion girl


Had je kunnen voorspellen dat Le Male zo'n succes zou worden?
Je kan dat nooit voorspellen. Het is een wisselwerking tussen het merk, jezelf en het publiek. Misschien was Le Male niet zo'n succes geworden wanneer het voor een andere ontwerper was gecreëerd of wanneer het een paar jaar vroeger of later op de markt was gebracht. Het is iets dat je van tevoren nooit weet.

Ik besef wel dat ik waarschijnlijk nooit meer zo'n hit zal meemaken in de wereld van de mannenparfums. Ik streef ernaar ooit een vrouwengeur te creëren die zo succesvol is. Wanneer ik dat mag meemaken, zal ik blij zijn op het einde van mijn carrière.

Did you ever expect that Le Male would be so successful?
You can never predict that. It is an interaction between the brand, yourself and the audience. Maybe Le Male wouldn't have been a success when it was made for another designer or when it was launched in a different year. It is something you never know.

I do realize I will probably never experience such a success for a male perfume. I strive to create a female fragrance that is equally successful. If I may succeed in that, I will be a happy at the end of my career.


-------------------------------------------------


Je maakt ook parfums op maat (bespoke fragrances). Is dat een succes? Het is immers erg duur.
De bespoke fragrances zijn inderdaad voor een heel select publiek. Er zijn bovendien zo veel geuren op de martkt, dat niet iedereen interesse heeft in een eigen parfum. Ze kiezen wel iets dat er al is.
Maar toch mag ik zeggen dat het een succes is, ik doe het immers nog steeds na tien jaar.

You also create bespoke fragrances. Is there a lot of demand for that since it is quite expensive?
The bespoke fragrances are indeed aimed at a limited audience. What's more today there are so many perfumes for sale that not everyone is interested in a perfume just for themselves. They prefer choosing something that is already availabled. But still it is a success, I still create bespoke fragrances after 10 years. 


© a fashion girl


Waarom doe je dat graag?
Ik doe het zeker niet om geld te verdienen, want winstgevend is het niet. Er kruipt heel veel tijd in de creatie van een dergelijk pafum. Op die tijd zou ik ook een parfum kunnen creëren om op grote schaal te verkopen. Het gaat me echter om de creativiteit. Wanneer ik een parfum op maat maak, heb ik geen beperkingen, op het vlak van geur, ingrediënten, inspiratie en timing. Het is niet zo hectisch. Wanneer ik niet helemaal tevreden ben over het resultaat, kan ik in overleg met de klant herbeginnen.

Het is een heel andere manier van werken. Net zoals haute couturiers werk ik voor deze geuren ook met veel echte ambachtslui samen. Voor de couturecollectie werkt Chanel bv. met verenmakers, voor mijn bespoke perfumes worden bv. de zijden koordjes en de kristallen flesjes handgemaakt... Het gaat om een zeldzame vakkennis die anders verloren zou gaan. Machines kunnen dat alles gewoon niet maken.

Why do you love doing that?
I don't do it to make many, that's for sure. Cause it isn't very lucrative. It takes a lot of time to create a bespoke perfume. During that time I could also create a perfume for the mass market. But it is all about creativity. When I create a bespoke perfume, I have no limitations, regarding the smell, ingredients, inspiration and timing. It is less hectic. When I am not completely satisfied with the result, I can also start agian (all the while consulting the client).

It is a different approach. Just as in haute couture I collaborate with real craftsman for these perfumes. For the couture collection Chanel for example works with feather makers, for my bespoke perfumes the silk cords and cristal bottles are made by hand...It's about a rare knowledge about the craft that would be lost otherwise. Machines can not make everything that hands can.


Geparfumeerde lederen armbandjes: origineel.
Perfumed leather bracelets: orginal.
© a fashion girl

Twee jaar geleden startte je je eigen parfumhuis. Waarom besliste je dat te doen?
Ik wilde mijn eigen dingen zeggen. Dingen die niemand anders kan zeggen. En ik wilde zaken doen die ik nergens anders kon doen. Zo heb ik bv. wasverzachter en wasmiddel met de geur van een van mijn parfums, geparfumeerde zeepbellen en lederen armbanden. Dat zijn persoonlijke creaties de je ergens anders niet ziet.

Het was bovendien de juiste tijd ervoor. Ik heb nu een zekere maturiteit. Vergelijk het met een acteur die na een tijdje ook gaat regisseren, zijn eigen verhaal wil vertellen en niet meer alleen zinnen van een ander opzeggen. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds graag met ontwerpers samenwerk. Ik doe alletwee de zaken graag. Ik vind het aangenaam om 'geregisseerd' te worden en om met nieuwe ontwerpers samen te werken.

Two years ago you launched your own perfume house. Why did you decided to do that?
I wanted to tell my own story. Things that no one else can tell. And I wanted to do things I couldn't do anywhere else. For example: I have created a laundry detergent and  fabric softener with the smell of one of my perfumes, perfumed leather bracelets and soap bubbles...Those are personal creations you cannot find anywhere else.

But it also just was the right time to do so. I have a certain maturity now. You can compare it to an actor that after a while takes up directing, who wants to tell his own story and not just wants to play what others have written for him. That doesn't mean I don't love to work with designers. I still do and like doing both. I like being 'directed' and to work with new and promising designers.


© a fashion girl


Was het altijd de bedoeling om uiteindelijk je eigen parfumhuis te starten?
Vijf jaar geleden was mijn eigen pafumhuis een droom, iets ontastbaars. Want het leek me erg moeilijk om iets helemaal anders te gaan doen. Bij een eigen huis komt veel kijken: productie, het finaciële plaatje... Ik heb echter de juiste mensen leren kennen, waardoor het concreet werd. Mijn ouders hebben me bovendien meegegeven om geen regrets mag hebben om gelukkig te zijn. Dat je je dromen moet volgen zo lang je niemand kwaad doet. Daarom heb ik mijn droom gevolgd. Bovendien was ook het publiek er klaar voor.

What did you want to achieve by creating your own house?
Five years ago my own house was a dream, something intangible. It seemed very difficult to do something completely different. An own perfume house requires a lot: production, the financial aspect...But then I met the right people and it became reality. My parents always told me that you can't have regrets if you want to be happy. That you have to follow your dreams as long as they are not hurting anybody. That is why I followed my dream. What's more, not only I but also the public was ready for it.

---------------------------------------------------

Is de parfumwereld dan veranderd?
Er is een shift in de beauty-wereld. Mensen hebben terug nood aan het authentieke, aan een zeker intimiteit. Zeker nu er zoveel parfums op de markt zijn. Er zijn bovendien veel parfums zonder ziel, die op de markt gesmeten worden en snel weer verdwijnen.
Mensen willen nu meer dan ooit weten wie achter een geur zit. Ze willen expertise en een zekere diepte. Ik heb die knowhow en wil die aanbieden. Het gaat me er zeker niet om mijn naam te zien staan op de parfumflesjes - dat is niet de reden dat ik met mijn eigen bedrijf gestart ben.

Has a lot changed in the world of perfume?
There is a shift in the beauty world. People are looking more and more for authenticity, a certain intimacy. Certainly now that so many perfumes are available. There are many perfumes without a soul, that are launched but disappear quickly.
People want to know more about who is behind a fragrance. They want expertise and a certain depth. I want to give them that. It isn't about seeing my name on a perfume bottle - that isn't the reason I started my own company.
 


© Francis Kurkdjian


Wat is belangrijk om een goede parfumeur te zijn?
Je moet vooral blijven werken, blijven onderzoeken, blijven trainen. Je kan niet gewoon zeggen "Ik ben nu een goede parfumeur." Het is zoals een chef-kok. Ferran Adrià van El Bulli blijft ook continu nieuwe dingen proberen. Of een architect. Net als architectuur heeft parfum bepaalde regels. Je moet die kennen en je moet eraan werken. Het komt niet vanzelf. Het is een echt vak. Je kan geen perfectie bereiken zonder te proberen. Het is zoals Picasso zei:"You copy, you copy, and one day you miss your copy, and you create a masterpiece."

What is important to be a good perfumer?You have to keep exploring, you have to stay curious, you have to train. You can't just say "Now I'm a good perfumer." It is like being a chef in a restaurant. Ferran Adrià of El Bulli keeps trying new things. Just like architecture perfume has certain rules. You have to know those and keep working. It isn't something that just comes by itself. It is a craft. You can't achieve perfection without trying and working. It is as Picasso said:"You copy, you copy, and one day you miss your copy, and you create a masterpiece."


Geparfumeerde zeepbellen 'Les Bulles d'Agathe'. Wanneer je je neus echt in de belletjes drukt, ruik je de geur. Een leuk cadeautje voor kinderen...maar eigenlijk ook voor jezelf!

Perfumed soap bubbles 'Les Bulles d'Agathe'. When you push your nose in the soap bubbles, you smell the fragrance. A fun gift for kids, but also for yourself.

© a fashion girl


Uit je parfums blijkt dat familie belangrijk voor je is. Zo maakte je de geparfumeerde zeepbellen voor je nichtje Agathe en is Lumière Noire een parfum dat geïnspireerd is op je grootvader die zich altijd parfumeerde voor hij ging slapen (wat ikzelf trouwens soms ook doe). Wat betekent familie voor jou?
Familie is gewoon belangrijk! Familie zorgt voor vaste grond onder je voeten en houdt die voeten ook op de grond. Het zijn steunpilaren waarop je kan bouwen. Ik heb zelf een kleine familie: mijn ouders en een broer en zus. Je familie kies je niet, in tegenstelling tot vrienden. Maar je familie is je eigen bloed. In mijn broer en zus zie ik wie ik had kunnen zijn maar toch niet ben. Ze zijn anders maar tegelijk een deel van jezelf.  Mijn broer is trouwens helemaal anders dan mij, we zijn en denken helemaal anders (net als mijn eigen broer, nvdr.). Hij is geïnteresseerd in wiskunde en IT, we hebben eigenlijk niets gemeen, maar wanneer we samen zijn is toch alles ok.

From your creations I can tell that family is important to you. For example you created perfumed soap bubbles for your niece Agathe and Lumière Noire is a fragrance inspired by your grandfather who also put on perfume before going to bed (something I myself do too). What does family mean to you?
Family is simply important! Family grounds you and keeps your feet on the ground. My family members are pillars I can count on. I have a relatively small family: my parents and a brother and sister. You cannot choose your family, contrary to friends. But family is your own blood. In my brother and sister I see who I could haven been but all the same am not. They are different but also a part of yourself. My brother is by the way completely different than me, we are and think very different(ly) - "sounds like my own brother ", comment of the author. He is interested in maths and IT, we have nothing in common, but when we are together everything is just fine.

© a fashion girl


Naast je parfumcreaties maak je ook installaties en ga je artistieke samenwerkingen aan. Zo recrëeerde je het parfum van Marie-Antoinette. Hoe ging dat in zijn werk?
Ik kan niet zeggen dat ik het parfum heb gemaakt dat zij effectief droeg, maar ik maakte een versie die degene die ze droeg zou kunnen zijn. Ik baseerde me op formules die bewaard waren gebleven om haar parfum te recreëren. Maar de werkwijzes - de manier van distilleren- van nu en vroeger verschillen erg. Nu gaan we erg nauwkeurig te werk. Vroeger was het allemaal niet zo gecontroleerd. Toen ging het er erg empirisch aan toe. Je kan dus niet zeggen dat het resultaat exact hetzelfde is als vroeger. Maar ik probeerde het zo waarheidsgetrouw na te bootsen.

Besides your perfume creations you also make installations and enter into artistic collaborations. For example you recreated the perfume of Marie Antionette. How did you managed that?
I can't be sure I really made the perfume she actually wore, but I made a version that could be it. I used old formulas that were saved as a base to recreate her perfume. But the distillation methods they used back then are very different from those nowadays. Now we are very precise. In her time it wasn't so controlled. It was very empiric. So you can't say for sure that the perfume I recreated really is the same. But I tried to do so as close as possible.

 -------------------------------------------

Kan je daarvan een voorbeeld geven?
In het parfum van Marie Antoinette zat bv. citroenschil. Vroeger raspten ze de schil met een zilveren rasp en bewerkten dat ingrediënt dan. Nu gebeurt dat allemaal mechanisch. In het lab volgde ik echter dezelfde procedure: ik raspte de citroenschil en vergeleek die geur met de mechanisch geproduceerde geur. Zo probeerde ik het parfum zo waarheidsgetrouw mogelijk te creëren.

Can you give an example of that?
The perfume of Marie Antoinette contained lemon peel (zest). In that period they grated the peel with a silver grate and afterwards treated it. Now all that is done mechanically. But in my laboratory I used the ancient procedure: I rasped the lemon peel and compared that smell to the mechanically produced smell. Like that I tried to recreate the perfume as close to the original as possible.
 

© a fashion girl

Vond je de uiteindelijke geur goed?
Je kan een geur uit de 18de eeuw eigenlijk niet beoordelen met een neus uit de 21ste eeuw. Ik kan bv. ook niet zeggen dat ik middeleeuwse muziek goed vind, maar ik apprecieer het wel. Het proces op zich was heel interessant. Het is zeker geen slechte geur, maar het is niet wat ik vandaag zou maken.

Did you like the finished fragrance?
You simply cannot judge an 18th century smell with a 21st century nose. I also can't tell whether I like medieval music, but I do appreciate it. The process was very interesting. It wasn't a bad smell, but nothing I would create today.

-------------------------------------------


Heb je zelf favoriete parfums?
Het is zeker geen van mijn eigen parfums. Een parfum dat ik bedenk moet ik na 6 maanden loslaten: "I have to kill it." Wanneer ik dat niet doe, kan ik niet verdergaan, kan ik niets nieuws meer creëren. Vijftien jaar geleden had ik nog favoriete parfums zoals Must (original) van Cartier of Pour Un Homme van Caron. Dat laatste is een lavendelgeur met een toets van vanille. Nu heb ik echter geen favoriet parfum meer. Ik ben er nu te veel mee bezig. Als ik iets ruik, is er altijd wel iets dat ik niet goed vind. Ik houd meer van de persoon van de parfumeur dan van een specifieke geur. Zo heb ik veel respect voor Alberto Morillas.

Do you have favourite perfumes?
Certainly none of my own. I have to take a distance from a perfume I have created after six months: "I have to kill it.'  If I don't do that, I cannot move on, I cannot create anything new anymore. Fifteen years ago I still had some favourite perfumes, such as Must (original) by Cartier of Pour Un Homme by Caron. That last one is a lavender scent with a hint of vanilla. But now I don't have a favourite perfume anymore. I am working with fragrances too much for that. When I smell something, there is always something I don't like about it. I like the person behind a perfume more than that I like a specific smell. For example I have a lot of respect for Alberto Morillas.


© a fashion girl


Heb je raad voor iemand die op zoek is naar een parfum?
Voor mij is een parfum kiezen zoals de liefde van je leven kiezen. Het hangt ervan af wat je juist zoekt, het is persoonlijk. Sommige mensen zijn op zoek naar een one night stand. Dat zijn mensen die alles kopen wat ze goed vinden. Meteen, zonder na te denken. Het kan zijn dat ze een paar dagen later teleurgesteld zijn, dat de geur toch niet helemaal is wat ze zochten. Maar dan gaan ze gewoon verder en kiezen ze een andere geur.

Langs de andere kant zijn er mensen die op zoek zijn naar een relatie, naar de liefde van hun leven. Vaak is dat geen liefde op het eerste gezicht. Het kan natuurlijk dat je een geur meteen heel goed vindt, maar meestal moet je het opbouwen. Moet je een geur meerdere keren dragen voor je hem echt kan appreciëren en het parfum de liefde van je leven wordt.

Do you have some advice for someone looking for a perfume?
To me choosing a perfume is like choosing the love of your life. It depends on what you're looking for, it is personal. Some people are looking for a one night stand. Those are the people that buy anything they like. Right away, without thinking. It is possible that they are disappointed after a few days, that the fragrance isn't exactly what they were looking for. But then they just move on and choose another perfume.

On the other side you have those who are looking for a long term relationship, really for the love of their life. More often than not, it is not love at first sight. Of course it is possible that you fall in love with a fragrance 'at first smell', but usually it is something that develops over time. You have to wear a perfume several times before you can really appreciate it and it can become the love of your life.

---------------------------------------------------------------------- 


Ik ben onlangs de liefde van mijn leven verloren, het parfum bedoel ik. Ik droeg 16 jaar lang Deci Delà van Nina Ricci maar nu wordt het niet meer geproduceerd. Ik heb wel nog een voorraad flesjes. Ik heb er verschillende gekocht toen ik wist dat de geur niet meer ging geproduceerd worden.
Echt? Dat is net zoals in het boek Musc van Percy Kemp. Het gaat over een man wiens parfum niet meer geproduceerd wordt en flesjes begint op te kopen. Dat moet je echt lezen!

 Ondertussen heb ik een nieuw favoriet parfum: Valentina van Valentino. (nvdr)

I have recently lost the love of my life, the perfume that is. I have been wearing Deci Delà by Nina Ricci for 16 years but now it has been discontinued. Although I still have several bottles in stock, I bought a lot of them when I heard the news that the perfume was going to be discontinued.
Really? That is like the book Musc by Percy Kemp. It is about a man whose perfume is no longer produced and then he starts buying all the bottles that are left. You have to read it!


In the mean time I have found a new favourite perfume: Valentina by Valentino. (note by the author)


boek: Editions Albin Michel S.A.
foto's: Emmanuel Bovet
Jammer genoeg was het boek enkel nog verkrijgbaar in het Frans
...oh well, goed voor mijn talen dus.


Van sommige van je parfums bestaat een lichtere en een intensere versie (een cologne en een absolue). Waarom is dat?
Bij de parfums Pour le Matin en Pour le Soir staan de verschillende versies voor verschillende momenten op de dag. 's Morgens sta ik ofwel meteen op. Ik houd van de zonsopgang, van de lucht die roze kleurt, en van de combinatie van de warmte in mijn bed en de koude errond. Ofwel blijf ik 's morgens lui liggen en geniet ik daarvan. Ik houd ervan echt lui te zijn, ik vind het leuk om thuis te zijn en niets te doen - al gebeurt dat niet vaak. De twee versies van Pour le Matin staan voor die twee uiteenlopende momenten die ik 's morgens kan beleven.

Hetzelfde bij Pour le Soir. Soms ga ik heel vroeg slapen en soms blijf ik dan weer heel lang op, hetzij om te werken, hetzij om uit te gaan en plezier te maken. Vandaar ook twee versies van dit parfum.

Some of your perfumes have a light and a more intense version (a cologne and a 'absolue'). Why is that?
With the fragrances Pour Le Matin and Pour le Soir the different versions represent the different moments in a day. In the morning I either rise immediately - I like the sunset, the sky turning pink and the combination of the warmth of my bed and the cold surrounding it - or I stay lazy in bed and enjoy that. I enjoy being really lazy sometimes, staying in and doing nothing - although that doesn't happen a lot. The two version of Pour le Matin represent those different moments I enjoy in the morning.

The same goes for Pour le Soir. On the one hand I sometimes go to bed really early and on the other hand I can stay up really late, for work or to go out and have fun. That's why there are two versions of that fragrance.

-----------------------------------------

En waarom geen Pour le Midi?
Ochtend en avond zijn mijn favoriete momenten van de dag. Het is dan héél stil, je wordt niet gestoord. Die tijd behoort echt aan jou toe "You belong to you in this moment." Tussen 11 en 18 uur beleef ik geen piek, je krijgt veel telefoon, er komt veel info op je af...kortom het is druk. Vandaar is de middag niet mijn favoriete moment van de dag.

And why is there no Pour le Midi?
Morning and evening are my two favourite moments of the day. It is very quiet then, you aren't disturbed. That is truly your own time "You belong to you in this moment." Between 11 am and 6 pm I don't experience a high, I get a lot of phone calls, a lot comes my way....in other words: it is busy. That is why the afternoon isn't my favourite moment of the day.Les Elixirs: een intens parfumextract
'Les Elixirs' is heel geconcentreerd. Het parfum heeft een rijke zijdeachtige textuur.
In de verpakking zitten vier kleine parfum-'roll ons' die je makkelijk in je handtas kan steken.

Les Elixirs: an intense perfume extract.
'Les Elixirs' is very concentrated. The perfume has a rich silky texture.
The box contains four little perfume filled 'roll-ons' that you can easily put in your purse.
©  Francis Kurkdjian


Na het interview zegt Francis dat zijn reizen er voor dit jaar opzitten. Hij kan terug naar Parijs vertrekken. Rusten zit er echter niet meteen in, eerst moet hij nog aan enkele formules werken. Daarna kan hij eindelijk even genieten van niets doen...en vooral van niet reizen, want dat is een van de dingen weer de parfumeur niet van houdt. Bij het vertrek overhandigt hij me zijn nieuwste creatie 'Les Elixirs' van het parfum Lumière Noire. "Een geur die je wel zal bevallen," zegt hij, "want het is van dezelfde geurfamilie als Deci Delà, namelijk chypre." En inderdaad, de parfumeur kent zijn vak, hij heeft volledig gelijk!

After the interview Francis tells me that his travels for the year are over. He can return to Paris. But there is no time to rest, he has to work on some formulas first. When that is finisched, he can finally enjoy doing nothing....and especially he doesn't have to travel for a while, because that is something the perfumer doesn't really like. On our goodbye, he hands me his latest creation 'Les Elixirs' of the perfume Lumière Noire. "It's a fragrance you'll like," he tells me,"because it is from the same family as Deci Delà, namely chypre." And indeed, the master perfumer knows his business, he is completely right.


In Antwerpen kan je de parfums van Francis Kurkdjian ontdekken bij Graanmarkt 13 (adres: Graanmarkt 13), www.graanmarkt13.be .  In Parijs kan je het Maison Francis Kurkdjian bezoeken (5, rue d'Alger, 75001 Paris), www.franciskurkdjian.com.

In Antwerp you can discover the perfumes of Francis Kurkdjian at Graanmarkt 13 (address: Graanmarkt 13), www.graanmarkt13.be. In Paris you can visit the Maison Francis Kurkdjian (5, rue d'Alger, 75001 Paris), www.franciskurkdjian.com.

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts